Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 23:37:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances

Sol·licitud de participació a la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives.
Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de l'entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
- Memòria de presentació de l'entitat
- Documentació acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d'haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant els darrers 2 anys
- Avantprojecte

Observacions:
Hi ha unes bases específiques de la convocatòria.
Poden sol·licitar participar en la convocatòria qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:
- Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.
- Acreditar una antiguitat mínima de dos anys i haver realitzat activitat continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 17 de març de 2016.

Legislació
- Bases de la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Sol·licitud convocatoria d'avantprojectes Programa de Vacances 2016

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010