Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:08:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Declaració d'acceptació de subvenció o ajut

Declaració d'acceptació de subvenció o ajut

Les entitats o persones beneficiàries de subvencions, beques i/o ajuts hauran de comunicar l'acceptació de la subvenció o ajut de l'activitat subvencionada.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Les entitats que rebin més de 10.000 EUR hauran d'adjuntar la declaració responsable en relació amb les remuneracions del òrgans de direcció i administració d'acord amb la llei de transparència.

Més informació
Fitxa de creditor. Dades bancàries
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Declaració responsable de ser coneixedor/a del pla d'evacuació
Relació de membres de l'equip de dirigents del casal

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010