Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 18:05:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa d'intercanvi

Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa d'intercanvi

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb la Chambre Blanche (Québec) i el Projecte Rad'At de l'Associazione Artéco (Itàlia).

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte "site specific" en el camp de l'art contemporani als dos centres de l'intercanvi de residència d'artistes.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Degut a la situació d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la forma i lloc de presentació dels projectes no es farà d'acord a la clàusula 6a. de les Bases Reguladores per a la concessió de beques per a l'intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa, aprovades per la Junta de Govern de data 21 d'abril de 2017.
En aquest sentit, la documentació només es podrà presentar de forma telemàtica.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple municipal de 14 de setembre de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 237, de 10 de desembre de 2015.

Més informació
Bases de la convocatòria
Ordenança general de Subvencions
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010