Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 14:06:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís

Cessió gratuïta de parades per a la venda de begudes i entrepans al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís a entitats, associacions, altres associacions cíviques, culturals i esportives, associació d'estudiants i consell d'estudiants de la Universitat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima d'1 any (a comptar des de la data que l'entitat ha estat donada d'alta en el registre fins al dia que es formalitza la sol·licitud). Queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol mena, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives, associacions professionals i altres l'actuació de les quals no sigui d'àmbit estrictament local.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Acreditació fefaent (cartells anunciadors de l'activitat, publicitat a la web de l'entitat o en premsa, etc) d'haver realitzat un mínim de quatre activitats, a la ciutat de Girona, organitzades per les entitats de manera individual i obertes a la participació ciutadana, durant el període comprès entre el 7 de novembre 2023 i el 31 de maig del 2024. En el cas de les entitats esportives s'admetrà el calendari de competició federada en la qual participin, que haurà d'estar segellat per la federació corresponent, i ser original (no s'admetran fotocòpies).
- Relació (original) de 10 persones responsables de la parada designades per l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia complerta (davant i darrera) i perfectament llegible dels DNII vigent d'aquestes 10 persones responsables de la parada, designades per l'entitat.

Observacions:
Termini de presentació de sol·licituds: 1 de juliol de 2024

Legislació
- Bases reguladores de les condicions d'adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís.

Més informació
Més informació
Bases reguladores de les condicions d'adjudicació 2024

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010