Ajuntament de Girona

dimecres 27 de juliol 2016, 11:32:33

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi

Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi

La llicència municipal de taxi es pot transmetre entre particulars sol·licitant-ho a l'Ajuntament.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 2.413,35 EUR

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI del comprador/a, venedor/a i conductor/a, en cas d'assalariat/da o autònom/a)
- Documentació referent a l'assegurança de responsabilitat civil de la persona titular de la llicència
- Fotocòpia BTP conductor/a
- Justificació d'alta a la Seguretat Social de la persona conductora o Autònoma
- Certificat metge oficial de la persona conductora
- Una fotografia actual de la persona conductora

Legislació
- Reial Decret 2025/1984, de 17 d'octubre, reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona.
- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.
- Reial Decret 763/979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis
Comunicat de canvi de vehicle adscrit a llicència municipal de taxis
Sol·licitud d'atorgament/renovació de la llicència de conducció de taxis
Sol·licitud de baixa com a persona conductora de llicència municipal de taxi

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010