Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 03:51:51

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'atorgament/renovació de la llicència de conducció de taxis

Sol·licitud d'atorgament/renovació de la llicència de conducció de taxis

Renovació de la llicència de conducció de taxis.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 13,35 EUR

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del Permís de conducció
- Certificat metge oficial
- Document d'alta a la Seguretat Social o documentació d'autònom
- Declaració jurada conforme es dedicarà única i exclusivament a la conducció de taxi
- Una fotografia actual de la persona sol·licitant

Observacions:
Cal fer la renovació de la llicència de conducció de taxis cada 5 anys.

Legislació
- Reial Decret 2025/1984, de 17 d'octubre. Reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona.
- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.
- Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

Termini resolució
3 mesos

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis
Comunicat de canvi de vehicle adscrit a llicència municipal de taxis
Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi
Sol·licitud de baixa com a persona conductora de llicència municipal de taxi
Sol·licitud de certificat de titularitat de llicència de taxi

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010