Ajuntament de Girona

dimarts 19 d'octubre 2021, 03:54:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la contractació en el marc del programa Girona Actua

Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la contractació en el marc del programa Girona Actua

Justificació de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social als/a les quals l'Ajuntament de Girona ha atorgat una subvenció a la contractació en el marc del programa Girona Actua.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:

- Model normalitzat de sol·licitud de justificació, signada per la persona representant legal de l'empresa/entitat beneficiària
- Fulls de salaris dels mesos de contracte subvencionats, signats pel treballador/a
- Comprovants bancaris (extractes, rebuts de transferència o altres documents acreditatius) de pagament de salaris i altres justificants de pagament en efectiu dels salaris
- Informe de dades de cotització ((DC) amb data posterior a la finalització del període subvencionable
- Comprovant de transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Més informació
Subvenció Girona Actua
Llistat de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010