Ajuntament de Girona

dimecres 17 de juliol 2024, 23:45:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Multes, denúncies i reclamacions

Tauler Edictal Únic del BOE
Notificacions del procediment sancionador en matèria de trànsit

És un tauler electrònic que li permet consultar les notificacions d'expedients sancionadors en matèria de trànsit (infraccions de la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària) i que s'utilitza per notificar a l'interessat quan no s'ha pogut efectuar la notificació ni al seu domicili, ni a l'adreça electrònica viària o en les equivalents de les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit. Podeu acedir-hi a través d'aquest enllaç.

Glòsari:

Recursos: Petició fonamentada per a l’anul·lació o la modificació d’una resolució administrativa o acte administratiu com pot ser, per exemple, una sanció econòmica, una denegació ferma a una sol·licitud presentada, la liquidació d’un impost o una taxa, etc.

Al·legacions: Petició fonamentada en defensa de drets individuals o col·lectius prèvia a una resolució administrativa relacionada, per exemple, amb expedients sancionadors, propostes de denegació de sol·licituds, plans i projectes urbanístics, etc.

Denúncies: Comunicació d’irregularitats, deficiències i/o actes il·legals per a la seva resolució i, si fos el cas, la seva sanció. Si la persona denunciant vol acollir-se a l’anonimat cal que ho demani explícitament de manera fonamentada, d’acord amb els supòsits que preveu la llei.

Reclamacions: Queixa sobre irregularitats o deficiències d’algun servei o instal·lació municipal, que pot incloure la sol·licitud d’una indemnització econòmica per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament i, per tant, al marge del procediment administratiu general.Es pot tramitar amb certificat electrònic
Només es pot tramitar presencialment
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010